Το τρίο της επιτυχίας!!!

02/08/2022 06:53317
20220802_065117.jpg

Η πρόεδρος του Ορφέα Λευκωσίας κ. Αγγέλα Ιωάννου, ο γενικός αρχηγός της ομάδας Σωτήρης Ιωάννου Κυπέρας και ο πιστός στρατιώτης της ομάδας Κυριάκος Σφυκουρής.