Γενική συνέλευση Κισσός Κισσόνεργας

13/05/2022 22:15113
Polish_20220513_221648042.jpg

Η ανακοίνωση της ομάδας.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣOΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Δ.Σ του Α.Σ. Κισσός Κισσόνεργας προσκαλεί τα Μέλη του στην Ετήσια Γενική Συνελευσή του που θα πραγματοποιηθείτην Παρασκευή 20 Μαίου και ώρα 1 9:30 στο καφενείο του κ.
Κλεάνθη.
Η Συνέλευση θα είναι και Εκλογική, οποιεσδήποτε υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορούν να κατατεθούν μέχρι και την ώρα προσέλευσης.
ΘΕΜΑΤΑ
1 . Γενικός απολογισμός αγωνιστικής χρονιάς 2021-2022.
2.Οικονομικός απολογισμός περιόδου 1 /1 /2021-31/12/2021.
3.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
4.Διάφορα.
Θα ακολουθηθούν οι πρόνοιες του Καταστατικού.
Τα Μέλη του Σωματείου θα έχουν την δυνατότητα να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις πρίν την έναρξη της Συνέλευσης.
Φίλοι του Σωματείου μπορούν να παρευρεθούν αν το επιθυμούν.
ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΙΣΣOΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ.
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1990
31 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΤΟΣΑ
ΜΑΖΙ ΤΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ