ΠΟΕΛ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση

28/04/2022 09:25424
146866_11009908_1563198720609058_4463598056951822744_n.jpg

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Λ., συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Ε.Λ. για την Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022, στις 6:00μμ, στον 3ον όροφο του κτιρίου του ΕΤΚΑ ΠΕΟ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν δύο αντιπρόσωποι από κάθε Σωματείο Μέλος της Π.Ο.Ε.Λ.