Πρωινό καφεδάκι ...

Πρωινό καφεδάκι ...

Τυχαία συνάντηση και πρωινό καφεδάκι με ποδοσφαιριστές του Κορμακίτη και της ΕΛΠΙΔΑΣ Αστρομερίτη.