Πρόεδρος και προπονητής μαζί και στις διακοπές

Πρόεδρος και προπονητής μαζί και στις διακοπές

Ο πρόεδρος και ο προπονητής της ΑΜΑΘΟΥΣ Αγίου Τύχωνα κάνουν μαζί τις διακοπές τους.