Μιχαλάκης Αρέστη ... Ηρακλάρα !!!

Μιχαλάκης Αρέστη ... Ηρακλάρα !!!

Στην κλήρωση της Γ' Κατηγορία τον ΗΡΑΚΛΗ Γερολάκκου εκπροσώπησε ο Μιχαλάκης Αρέστη, ο οποίος μπήκε στην αίθουσα ντυμένος με τα χρώματα του Ηρακλή Γερολάκκου.