Δυνατή συνάντηση για μεγάλες αποφάσεις!!!

Δυνατή συνάντηση για μεγάλες αποφάσεις!!!

Η συνάντηση κορυφής στον Αστέρα Μενεού....

"Μετά από μία εποικοδομητική συνάντηση που συζητήθηκαν τα πλάνα και οι στόχοι της καινούργιας χρονιάς, συμφωνήθηκαν τα πάντα!! Στόχοι, εσωτερικοί κανονισμοί, εξωτερικοί κανονισμοί, αρμοδιότητες και ρόλοι στο γήπεδο!! Δημήτρης Παπαγεωργίου Γιώργος Γεωργίου Σπαόντας Μωυσής Δημοσθένους Ανδρέας Παναγή Ανδρέας Χρήστου"